Välkommen till
Bright Advokat

En affärsjuridisk advokatbyrå
med fokus på fastigheter.

Bright Advokat2018-12-07T12:56:31+00:00

Vi är Bright Advokat

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på fastighetsrätt.

Nyheter

Läs våra pressmeddelanden och andra nyheter som rör vår verksamhet.

Test i verkliga byggprojekt

Nu kan vi äntligen berätta att vår kollega Eleonore Gustafsson (uppbackad av Rebecca Gulding) har anlitats som projektjurist i forskningsprojektet Test i verkliga byggprojekt. Projektet ingår i Smart Built Environment och är ett av 17 strategiska innovationsprogram som har fått medel inom ramen för Strategiska innovationsområden, en gemensam satsning mellan Vinnova, Energimyndigheten och Formas. Projektet ingår i fokusområdet Innovationslabb. Ny kunskap som tas fram i forsknings-, utvecklings-, eller innovationsprojekt kan inte direkt införas i verksamheterna. Tester behöver utföras på byggplatser för att verifiera och/eller justera idéer och prototyplösningar innan de tas i drift eller förkastas. I dagsläget saknas beskrivningar för detta. Test i verkliga byggprojekt syftar till att beskriva hur digitala testmiljöer kan etableras och följa byggets livscykel med minsta möjliga störningar i entreprenaden och för personalen. Målet för projektet, som kommer att följa Smart Built Environment-projektet Uppkopplad Byggplats och dess värdföretag, är att kunna beskriva detta utifrån dynamiska testpaket som ger testpersonal, projektledare m.fl. strukturerad vägledning i att etablera [...]