Bright Advokat2020-02-27T15:07:14+00:00

Om Bright Advokat

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på fastigheter. Vår inriktning på fastigheter och vår särskilda kompetens inom de rättsområden som aktualiseras vid fastighetstransaktioner, projektutveckling, entreprenader och förvaltning ger oss möjlighet att erbjuda kvalificerad rådgivning inom samtliga fastighetsrelaterade rättsområden vilket ger mervärde i våra klienters affärsverksamhet. Bright Advokat har långvariga relationer med aktörer inom hela fastighetssektorn, från handel, logistik och kontor till samhällsfastigheter och infrastruktur.

Nyheter

Läs våra pressmeddelanden och andra
nyheter som rör vår verksamhet.

Frukostseminarium med Bright Advokat

Bright Advokat håller regelbundet seminarier om ämnen som är aktuella och av intresse för våra klienter i fastighetsbranschen. På bilden syns Hanna Norberg som i januari höll ett frukostseminarium på temat ”Besvärliga hyresgäster – ur ett hyresvärdsperspektiv” om hur man [...]