Bright Advokat2020-09-18T13:49:46+00:00

Om Bright Advokat

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på fastigheter. Vår inriktning på fastigheter och vår särskilda kompetens inom de rättsområden som aktualiseras vid fastighetstransaktioner, projektutveckling, entreprenader och förvaltning ger oss möjlighet att erbjuda kvalificerad rådgivning inom samtliga fastighetsrelaterade rättsområden vilket ger mervärde i våra klienters affärsverksamhet. Bright Advokat har långvariga relationer med aktörer inom hela fastighetssektorn, från handel, logistik och kontor till samhällsfastigheter och infrastruktur.

Nyheter

Läs våra pressmeddelanden och andra
nyheter som rör vår verksamhet.

Bright Advokats uppsatsstipendiat 2022

Bright Advokats uppsatsstipendium 2022 tilldelas Anna Salin för uppsatsen Att anvisa eller inte anvisa en godtagbar ersättningslokal – En analys av hyresvärdens anvisningsskyldighet enligt 12 kap. 57 § första stycket andra och tredje punkten jordabalken. På ett intressent sätt utreder [...]

Bright Advokat söker nya jurister

Höst och dags för nya utmaningar. Är du jurist eller advokat med erfarenhet av fastighetsrätt och fastighetstransaktioner? Söker du en arbetsplats som på riktigt arbetar för att skapa ett hållbart arbetsliv och där du är en viktig medarbetare som är [...]

Bright Advokat söker nya jurister till sitt team

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på juridisk rådgivning till bolag verksamma inom fastighetsbranschen. Vi arbetar med omfattande och komplexa uppdrag men ger också löpande rådgivning i mindre ärenden kopplade till våra klienters dagliga verksamhet. Vårt mål är [...]