Bright Advokat2020-09-18T13:49:46+00:00

Om Bright Advokat

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på fastigheter. Vår inriktning på fastigheter och vår särskilda kompetens inom de rättsområden som aktualiseras vid fastighetstransaktioner, projektutveckling, entreprenader och förvaltning ger oss möjlighet att erbjuda kvalificerad rådgivning inom samtliga fastighetsrelaterade rättsområden vilket ger mervärde i våra klienters affärsverksamhet. Bright Advokat har långvariga relationer med aktörer inom hela fastighetssektorn, från handel, logistik och kontor till samhällsfastigheter och infrastruktur.

Nyheter

Läs våra pressmeddelanden och andra
nyheter som rör vår verksamhet.

Bright Advokat söker nya jurister till sitt team

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på juridisk rådgivning till bolag verksamma inom fastighetsbranschen. Vi arbetar med omfattande och komplexa uppdrag men ger också löpande rådgivning i mindre ärenden kopplade till våra klienters dagliga verksamhet. Vårt mål är [...]

Bright Advokat legal rådgivare till ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter AB.

Bright Advokat har biträtt ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter AB. De 44 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Läs mer här: https://www.icagruppen.se/media/#!/nyhetsarkiv/lb//arkiv/pressmeddelandearkiv/2022/ica-fastigheter-och-bonnier-fastigheter-bildar-trecore-fastigheter-dar-ica-ar-huvudsaklig-hyresgast/

Lokalhyresgästens rätt till ersättning vid hyresvärdens felaktiga uppsägning

Högsta domstolen har i mål nr T 459-21 fastställt att en lokalhyresgäst, vid hyresvärdens bristfälliga uppsägning, har rätt till skadestånd till följd av det indirekta besittningsskyddet trots att hyresgästen inte hänskjutit tvisten till hyresnämnden inom den obligatoriska tvåmånadersfristen. Omständigheter i [...]