Bright Advokat2023-11-13T10:57:31+00:00

Om Bright Advokat

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på fastigheter. Vår inriktning på fastigheter och vår särskilda kompetens inom de rättsområden som aktualiseras vid fastighetstransaktioner, projektutveckling, entreprenader och förvaltning ger oss möjlighet att erbjuda kvalificerad rådgivning inom samtliga fastighetsrelaterade rättsområden vilket ger mervärde i våra klienters affärsverksamhet. Bright Advokat har långvariga relationer med aktörer inom hela fastighetssektorn, från handel, logistik och kontor till samhällsfastigheter och infrastruktur.

Nyheter

Läs våra pressmeddelanden och andra
nyheter som rör vår verksamhet.

Idag införs lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Idag, den 1 december, träder den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar, den s.k. FDI-lagen, i kraft. Lagen innebär att investeringar i skyddsvärd verksamhet i Sverige måste anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och att utländska direktinvesteringar [...]

Hyresförvärvslagen – tidigare upphävd lagstiftning återinförs?

Tidigare gällde att köpare av hyreshus var skyldiga att anmäla förvärvet till kommunen och i vissa fall även ansöka om förvärvstillstånd hos hyresnämnden med risk för att köpet annars ogiltigförklarades. Lagen upphävdes år 2010 eftersom den bedömdes vara ineffektiv. En [...]

Till toppen