Bright Advokat2020-02-27T15:07:14+00:00

Om Bright Advokat

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på fastigheter. Vår inriktning på fastigheter och vår särskilda kompetens inom de rättsområden som aktualiseras vid fastighetstransaktioner, projektutveckling, entreprenader och förvaltning ger oss möjlighet att erbjuda kvalificerad rådgivning inom samtliga fastighetsrelaterade rättsområden vilket ger mervärde i våra klienters affärsverksamhet. Bright Advokat har långvariga relationer med aktörer inom hela fastighetssektorn, från handel, logistik och kontor till samhällsfastigheter och infrastruktur.

Nyheter

Läs våra pressmeddelanden och andra
nyheter som rör vår verksamhet.

Nytt avgörande om förhandsavtal

Den 18 maj 2020 kom en ny dom från Stockholms tingsrätt som berör förhandsavtal och formkravet om tidpunkt för upplåtelse. Här kommer en kort sammanfattning av domen samt lite info om vad som kan vara bra att tänka på med [...]

Bright Advokat juridisk rådgivare vid förvärv av logistikfastighet

Bright Advokat har varit juridisk rådgivare till ICA Fastigheter vid förvärvet av logistikfastigheten Saltängen 1 i Västerås från Saltängen Property Invest AB (publ). Köpeskillingen var cirka 1,1 miljard före skatteavdrag, vilket preliminärt motsvarar cirka 1,0 miljard efter skatteavdrag.

Tillfälliga hyreslättnader med anledning av
Covid-19

Spridningen av Covid-19 har på kort tid påverkat stora delar av vårt samhälle, inte minst lokalhyresmarknaden. Många hyresvärdar får förfrågningar och krav avseende reduktion av hyra och andra lättnader i hyresgästers förpliktelser enligt gällande lokalhyresavtal. Detta utskick riktar sig till [...]