Bright Advokats uppsatsstipendium

Bright Advokat vill uppmuntra juriststudenter att intressera sig för juridik som efterfrågas av fastighetsbranschens aktörer såsom fastighetsrätt, entreprenadrätt och kommersiell hyresrätt. Bright Advokat har därför inrättat ett uppsatsstipendium som delades ut för första gången våren 2021. Om du är juriststudent och har skrivit ditt examensarbete inom något av dessa rättsområden eller ett annat rättsområde med anknytning till fastigheter är du välkommen att söka vårt uppsatsstipendium på 10 000 kronor.

Skicka din uppsats till oss på info@brightadvokat.se senast den 31 mars så kan du bli Bright Advokats uppsatsstipendiat 2024. Bifoga även dina kontaktuppgifter; namn, e-postadress och studiesäte.