Om brightadvokat-admin

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har brightadvokat-admin skapat 51 blogginlägg för.

Bright Advokat söker nya jurister till sitt team

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på juridisk rådgivning till bolag verksamma inom fastighetsbranschen. Vi arbetar med omfattande och komplexa uppdrag men ger också löpande rådgivning i mindre ärenden kopplade till våra klienters dagliga verksamhet. Vårt mål är att tillhandahålla våra klienter högkvalitativ rådgivning med stort affärs- och branschfokus. Bright Advokats värdegrund bygger [...]

2022-04-25T15:06:07+00:002022/04/25|

Bright Advokat legal rådgivare till ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter AB.

Bright Advokat har biträtt ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter AB. De 44 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Läs mer här: https://www.icagruppen.se/media/#!/nyhetsarkiv/lb//arkiv/pressmeddelandearkiv/2022/ica-fastigheter-och-bonnier-fastigheter-bildar-trecore-fastigheter-dar-ica-ar-huvudsaklig-hyresgast/

2022-04-05T13:35:02+00:002022/04/05|

Coliving – hyra eller inte?

Mot bakgrund av globalisering och urbanisering har coliving blivit en snabbväxande boendeform i framför allt större städer med begränsade bostadsmöjligheter. Med coliving avses vanligtvis en större lägenhet eller villa som delas av fler personer som har tillgång till varsitt rum samt tillgång till gemensamma ytor såsom kök, vardagsrum och badrum. Härvid kan det tillkomma vissa [...]

2021-07-07T10:05:07+00:002021/07/07|

Johannes Akyol är Bright Advokats uppsatsstipendiat

Vinnare av Bright Advokats uppsatsstipendium 2021 är Johannes Akyol. Johannes blir därmed Bright Advokats första uppsatsstipendiat med sin uppsats om relationen mellan hotelltjänster och bestämmelserna om hyra i hyreslagen. I uppsatsen för Johannes ett intressant resonemang bland annat om hyreslagens formkrav och syfte samt analyserar gränssnittet mellan hyra och köp av tjänst såvitt avser hotelltjänster. [...]

2021-06-08T06:57:04+00:002021/06/08|

Nytt HD-avgörande om förhandsavtal

Högsta Domstolen har den 31 mars 2021 meddelat beslut i mål T 5018-20. Frågan rörde huruvida formkravet i 5 kap. 3 § bostadsrättslagen om att förhandsavtal ska innehålla beräknad tid för upplåtelse hade uppfyllts. I det aktuella förhandsavtalet angavs att beräknad tid för upplåtelse var ”från kvartal 2, 2019 till kvartal 3, 2019”. Enligt HD [...]

2021-04-01T09:25:28+00:002021/04/01|

Bright Advokat söker biträdande jurist

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå som fokuserar på juridisk rådgivning till bolag verksamma inom fastighetsbranschen. Bland våra klienter finns fastighetsbolag, projektutvecklingsbolag och byggkonsulter. I vår roll som juridiska rådgivare arbetar vi med såväl stora och komplexa uppdrag som att ge löpande rådgivning i mindre ärenden kopplade till våra klienters dagliga verksamhet. En stor del [...]

2021-02-16T10:55:33+00:002021/02/16|