Bright Advokat biträdde ICA Fastigheter i en affär med tolv butiksfastigheter till ett värde om drygt en miljard. Försäljningen skedde till Secore, det bolag som ICA Fastigheter hälftenäger tillsammans med Första AP-fonden. Bright Advokats team bestod av Cecilia Jussi-Pekka, Hanna Norberg och Kajsa Eriksson.