ICA Fastigheter förvärvar åtta butiksfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 234 mkr och Secore Fastigheter förvärvar 15 butiksfastigheter till ett underliggande fastighetsvärde om 291 mkr. Det är KPA som säljer fastigheterna som man ägt sedan 2007. Bright Advokats team bestod av Cecilia Jussi-Pekka, Hanna Norberg och Kajsa Eriksson.