Bright Advokat legal rådgivare när Hemsö utvecklar en ny grundskola och ett nytt äldreboende i Göteborg

Hemsö utvecklar en ny grundskola och ett nytt äldreboende i utvecklingsområdet ”Fixfabriken” i stadsdelen Sandarna i Göteborg. Verksamheterna kombineras i en och samma byggnad där skolan omfattar årskurs F-6 för 400 elever och äldreboendet 100 platser. Utformningen väntas ge positiva effekter då lokaler som tillagningskök och idrottssal kan samutnyttjas, men även genom att skapa möten mellan de boende på äldreboendet och eleverna på skolan. Investeringen uppgår till cirka 500 miljoner kronor. Ett 12-årigt hyresavtal har tecknats med Göteborgs stad för både grundskolan och äldreboendet. Bright Advokat har varit legal rådgivare i fastighetsutvecklingsprojektet.

Klicka här för att se ett filmklipp från det första spadtaget i projektet som togs den 28 september 2020.