Bright Advokat har biträtt ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter AB. De 30 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor.

Läs mer här: https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2022/ica-fastigheter-och-amf-bildar-delcore-fastigheter/.