Välkommen på frukostseminarium med temat arkitektrollen i förflyttning – vilka möjligheter och utmaningar för det med sig?