Bright Advokat har varit juridisk rådgivare till ICA Fastigheter vid förvärvet av logistikfastigheten Saltängen 1 i Västerås från Saltängen Property Invest AB (publ). Köpeskillingen var cirka 1,1 miljard före skatteavdrag, vilket preliminärt motsvarar cirka 1,0 miljard efter skatteavdrag.