Ersta diakoni, växande aktör inom samhällsfastigheter, har ingått hyresavtal med fastighetsägarna Mitsemhus och Carl de Geer avseende nytt äldreboende i Upplands Väsby kommun. Byggstart av det nya boendet sker under hösten 2020 och inflyttning planeras till början av 2022. Boendet, som har inriktning mot både somatik och demens, kommer att inrymma 60 lägenheter fördelat på tre våningsplan. Bright Advokat var legal rådgivare till Ersta diakoni.