ICA Fastigheter utvecklar ett levande stadskvarter med en ICA Supermarket samt 70 bostäder i Limhamns Sjöstad i Malmö kommun. Bostäderna ovan gatuplan möjliggörs genom en tredimensionell fastighetsbildning tillsammans med JM. Bright Advokat har varit ICA Fastigheters rådgivare i fastighetsutvecklingsprojektet och affären.