Vinnare av Bright Advokats uppsatsstipendium 2021 är Johannes Akyol. Johannes blir därmed Bright Advokats första uppsatsstipendiat med sin uppsats om relationen mellan hotelltjänster och bestämmelserna om hyra i hyreslagen. I uppsatsen för Johannes ett intressant resonemang bland annat om hyreslagens formkrav och syfte samt analyserar gränssnittet mellan hyra och köp av tjänst såvitt avser hotelltjänster.

Grattis till Johannes för en välskriven uppsats inom ett högaktuellt ämne. Bright Advokat vill även rikta ett stort tack till alla som skickade in sina intressanta uppsatser till oss!