Högsta Domstolen har den 31 mars 2021 meddelat beslut i mål T 5018-20. Frågan rörde huruvida formkravet i 5 kap. 3 § bostadsrättslagen om att förhandsavtal ska innehålla beräknad tid för upplåtelse hade uppfyllts. I det aktuella förhandsavtalet angavs att beräknad tid för upplåtelse var ”från kvartal 2, 2019 till kvartal 3, 2019”. Enligt HD var denna tidsangivelse tillräckligt klar för att ge besked om tidpunkten för upplåtelse av bostadsrätten, varför formkravet ansågs uppfyllt. HD avgjorde även att en eventuell försening av upplåtelsen ska beräknas med utgångspunkt i den tidpunkt som avslutar det i förhandsavtalet angivna intervallet.

Klicka här för att läsa hela avgörandet.

Varmt välkomna att höra av er till kajsa.eriksson@brightadvokat.se med eventuella frågor om förhands- eller upplåtelseavtal.