Trecore Fastigheter, som samägs av Bonnier Fastigheter och Ica Fastigheter förvärvar fastigheten Solvik 3 i Sjöbo av Westerport Holding I Sjöbo AB. Legal rådgivare för Trecore Fastigheter var Bright Advokat. Läs mer här.