Bright Advokats uppsatsstipendium 2022 tilldelas Anna Salin för uppsatsen Att anvisa eller inte anvisa en godtagbar ersättningslokal – En analys av hyresvärdens anvisningsskyldighet enligt 12 kap. 57 § första stycket andra och tredje punkten jordabalken.

På ett intressent sätt utreder och analyserar uppsatsen vilka skyldigheter en hyresvärd har att anvisa en godtagbar ersättningslokal när ett lokalhyresförhållande sagts upp på grund av rivning eller ombyggnation. Uppsatsen är genomgående välskriven och genom självständiga analyser behandlar författaren ett ständigt aktuellt ämne.

Stort grattis Anna!

Bright Advokat vill även rikta ett stort tack till alla som skickade in sina intressanta uppsatser till oss!

 

Om du är juriststudent och har skrivit ditt examensarbete inom fastighetsrätt, entreprenadrätt eller kommersiell hyresrätt eller ett annat rättsområde med anknytning till fastigheter är du välkommen att söka vårt uppsatsstipendium på 10 000 kronor. Skicka din uppsats till oss på info@brightadvokat.se senast den 31 mars så kan du bli Bright Advokats uppsatsstipendiat 2023. Bifoga även dina kontaktuppgifter; namn, e-postadress och studiesäte.