Om creativeworks

Denna skribent har ännu inte fyllt i någon information.
Hittills har creativeworks skapat 14 blogginlägg för.

Byggherren ytterst ansvarig för arbetsplatsers utformning enligt nya föreskrifter från AV

Sedan den 1 januari 2021 gäller nya föreskrifter från Arbetsmiljöverket avseende arbetsplatsers utformning, AFS 2020:1. Föreskrifterna styr hur lokaler som används eller ska användas som arbetsplats ska vara utformade och vilka som ansvarar för att reglerna uppfylls. Bland nyheterna återfinns att byggherrar, projektörer och BAS-P har ansvar för arbetsplatsers utformning under projekteringsfasen vid om- och [...]

2021-02-10T14:09:59+00:002021/02/10|

Klassificering av hyresavtal i samband med kombinerade upplåtelser

Klassificering av hyresavtal i samband med kombinerade upplåtelser Högsta domstolen har i mål nr T 3044-19 besvarat vissa frågeställningar avseende klassificeringen av hyresavtal vid kombinerade upplåtelser. Målet avsåg två hyresobjekt rubricerade som lokaler om 372 kvm vardera innehållande lägenheter för s.k. omsorgsboende. Upplåtelsen omfattade bostadslägenheter om ca 40 kvm samt en större lägenhet om ca [...]

2020-12-16T10:28:57+00:002020/12/16|

Tillfälliga hyreslättnader med anledning av
Covid-19

Spridningen av Covid-19 har på kort tid påverkat stora delar av vårt samhälle, inte minst lokalhyresmarknaden. Många hyresvärdar får förfrågningar och krav avseende reduktion av hyra och andra lättnader i hyresgästers förpliktelser enligt gällande lokalhyresavtal. Detta utskick riktar sig till hyresvärdar som ställs inför dessa frågor och ger kort information kring de juridiska frågeställningar som [...]

2020-04-08T12:46:36+00:002020/04/08|

Artikel om fastighetsmarknadstrender

Cecilia Jussi-Pekka, Bright Advokat, uttalar sig tillsammans med tre andra juristprofiler om trenderna på fastighetsmarknaden i en artikel från tidningen Fastighetssverige. Artikeln berör blad annat det nya paketeringsförslaget och fastighetsaffärernas ökade komplexitet. Läs hela artikeln här >

2017-06-28T09:10:51+00:002017/06/28|
Till toppen