Ett axplock av Högsta domstolens avgöranden på fastighetsrättens område år 2023

Snart är året till ända och vi på Bright har tagit tillfället i akt och gjort en tillbakablick över rättsutvecklingen under 2023. Här följer därför en sammanställning över några av Högsta domstolens avgöranden inom fastighetsrättens område från det gångna året. Vi vill också passa på att önska er en riktigt god jul och ett gott [...]

2023-12-19T08:47:40+00:002023/12/19|

Idag införs lag om granskning av utländska direktinvesteringar

Idag, den 1 december, träder den nya lagen om granskning av utländska direktinvesteringar, den s.k. FDI-lagen, i kraft. Lagen innebär att investeringar i skyddsvärd verksamhet i Sverige måste anmälas till Inspektionen för strategiska produkter (ISP) och att utländska direktinvesteringar i sådan verksamhet kan förbjudas och ogiltigförklaras. Överträdelser av FDI-lagen kan även leda till sanktionsavgifter [...]

2023-12-04T13:34:41+00:002023/12/01|

Hyresförvärvslagen – tidigare upphävd lagstiftning återinförs?

Tidigare gällde att köpare av hyreshus var skyldiga att anmäla förvärvet till kommunen och i vissa fall även ansöka om förvärvstillstånd hos hyresnämnden med risk för att köpet annars ogiltigförklarades. Lagen upphävdes år 2010 eftersom den bedömdes vara ineffektiv. En ny utredning föreslår nu införandet av en ny hyresförvärvslag. Syftet med lagförslaget är att skärpa [...]

2023-11-13T10:52:08+00:002023/11/13|

Semesterparagrafen – Har ni koll på inkommande post och svarstider under semesterperioden?

I sviterna efter pandemin har vi sett en viss förändring av kontorsutnyttjandet och hyresgästers lokalbehov. En hög inflation och en dämpning av konjunkturen har också medfört ekonomiska utmaningar för många företag. På hyresmarknaden har man som en effekt av detta bland annat sett en ökning av antalet andrahandsuthyrningar. Ett förändrat lokalbehov och en ansträngd ekonomisk [...]

2023-06-28T08:17:46+00:002023/06/28|

Corporate Sustainability Reporting Directive – Direktivet om hållbarhetsrapportering

CSR direktivet, vad är det? I syfte till att omvandla EU till en modern, resurseffektiv och konkurrenskraftig ekonomi, fri från nettoutsläpp av växthusgaser senast 2050, har det nya CSR direktivet antagits av Europaparlamentet och Europeiska rådet. Kortfattat kan sägas att direktivet ställer krav på att företag årligen i sin förvaltningsberättelse inkluderar information som behövs för [...]

2023-04-19T11:51:15+00:002023/04/19|

Lokalhyresgäst i konkurs – Hur ska hyresvärden agera?

Det råder inget tvivel om att de senaste åren har kantats av en hel del utmaningar och förfärliga händelser i vår omvärld med bland annat en långdragen pandemi och krig i vårt närområde. Risken för hyresgästers betalningssvårigheter och konkurser kan som en följd av detta därmed komma att öka. I det följande kommer vi översiktligt [...]

2023-04-04T13:28:01+00:002023/04/04|

Bright Advokat legal rådgivare till ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter AB.

Bright Advokat har biträtt ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter AB. De 30 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Läs mer här: https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2022/ica-fastigheter-och-amf-bildar-delcore-fastigheter/.

2023-01-10T13:02:34+00:002023/01/10|

Bright Advokat förstärker teamet med advokat från Mannheimer Swartling

Lisa Slotte är advokat och specialiserad inom fastighetsrätt. Lisa som primärt arbetat i fastighetsgruppen på Mannheimer Swartlings Stockholmskontor sedan 2017 anslöt till Bright Advokat den 1 december. ”Vi är väldigt glada över att Lisa ansluter till Bright Advokat. Lisas specialistkompetens och erfarenhet kommer ytterligare att förstärka vårt erbjudande om att ge kvalificerad rådgivning som ger [...]

2022-12-21T15:14:18+00:002022/12/21|

Ett år med AMA AF 21

De flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige är baserade på standardavtalen AB 04 eller ABT 06 vilka har arbetats fram av Byggandets Kontraktskommitté. Standardavtalen är just nu under revidering och nya utgåvor väntas komma inom kort. I regel innehåller entreprenadavtal även administrativa föreskrifter upprättade enligt AMA AF:s råd och anvisningar som har [...]

2022-12-15T12:45:15+00:002022/12/13|
Till toppen