Bright Advokat legal rådgivare till ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter AB.

Bright Advokat har biträtt ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Delcore Fastigheter AB. De 30 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Läs mer här: https://www.icagruppen.se/arkiv/pressmeddelandearkiv/2022/ica-fastigheter-och-amf-bildar-delcore-fastigheter/.

2023-01-10T13:02:34+00:002023/01/10|

Bright Advokat förstärker teamet med advokat från Mannheimer Swartling

Lisa Slotte är advokat och specialiserad inom fastighetsrätt. Lisa som primärt arbetat i fastighetsgruppen på Mannheimer Swartlings Stockholmskontor sedan 2017 anslöt till Bright Advokat den 1 december. ”Vi är väldigt glada över att Lisa ansluter till Bright Advokat. Lisas specialistkompetens och erfarenhet kommer ytterligare att förstärka vårt erbjudande om att ge kvalificerad rådgivning som ger [...]

2022-12-21T15:14:18+00:002022/12/21|

Ett år med AMA AF 21

De flesta kommersiella entreprenadavtalen i Sverige är baserade på standardavtalen AB 04 eller ABT 06 vilka har arbetats fram av Byggandets Kontraktskommitté. Standardavtalen är just nu under revidering och nya utgåvor väntas komma inom kort. I regel innehåller entreprenadavtal även administrativa föreskrifter upprättade enligt AMA AF:s råd och anvisningar som har [...]

2022-12-15T12:45:15+00:002022/12/13|

Bright Advokats uppsatsstipendiat 2022

Bright Advokats uppsatsstipendium 2022 tilldelas Anna Salin för uppsatsen Att anvisa eller inte anvisa en godtagbar ersättningslokal – En analys av hyresvärdens anvisningsskyldighet enligt 12 kap. 57 § första stycket andra och tredje punkten jordabalken. På ett intressent sätt utreder och analyserar uppsatsen vilka skyldigheter en hyresvärd har att anvisa en godtagbar ersättningslokal när ett [...]

2022-09-15T12:52:53+00:002022/09/15|

Bright Advokat söker nya jurister

Höst och dags för nya utmaningar. Är du jurist eller advokat med erfarenhet av fastighetsrätt och fastighetstransaktioner? Söker du en arbetsplats som på riktigt arbetar för att skapa ett hållbart arbetsliv och där du är en viktig medarbetare som är delaktig i byråns verksamhet med möjlighet att påverka? Då kanske Bright är den advokatbyrå du [...]

2022-09-05T08:21:18+00:002022/09/05|

Bright Advokat söker nya jurister till sitt team

Bright Advokat är en affärsjuridisk advokatbyrå med fokus på juridisk rådgivning till bolag verksamma inom fastighetsbranschen. Vi arbetar med omfattande och komplexa uppdrag men ger också löpande rådgivning i mindre ärenden kopplade till våra klienters dagliga verksamhet. Vårt mål är att tillhandahålla våra klienter högkvalitativ rådgivning med stort affärs- och branschfokus. Bright Advokats värdegrund bygger [...]

2022-04-25T15:06:07+00:002022/04/25|

Bright Advokat legal rådgivare till ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter AB.

Bright Advokat har biträtt ICA Fastigheter vid bildandet av nytt samägt fastighetsbolag, Trecore Fastigheter AB. De 44 butiksfastigheter som förvärvas av det samägda bolaget omfattar drygt 150 000 kvadratmeter. Fastighetsvärdet uppgår till cirka 5 miljarder kronor. Läs mer här: https://www.icagruppen.se/media/#!/nyhetsarkiv/lb//arkiv/pressmeddelandearkiv/2022/ica-fastigheter-och-bonnier-fastigheter-bildar-trecore-fastigheter-dar-ica-ar-huvudsaklig-hyresgast/

2022-04-05T13:35:02+00:002022/04/05|

Lokalhyresgästens rätt till ersättning vid hyresvärdens felaktiga uppsägning

Högsta domstolen har i mål nr T 459-21 fastställt att en lokalhyresgäst, vid hyresvärdens bristfälliga uppsägning, har rätt till skadestånd till följd av det indirekta besittningsskyddet trots att hyresgästen inte hänskjutit tvisten till hyresnämnden inom den obligatoriska tvåmånadersfristen. Omständigheter i det aktuella målet Målet avsåg en upplåtelse av lokal för restaurangverksamhet i Oskarshamn. Hyresvärden sade [...]

2022-03-24T14:43:49+00:002022/03/24|

Nya regler för offentlig upphandling under tröskelvärdena

Den 1 februari 2022 trädde nya regler om offentlig upphandling i kraft. De nya reglerna avser endast upphandlingar under EU:s tröskelvärden, det s.k. icke-direktivstyrda området. Tröskelvärdet för byggentreprenader enligt LOU är ca 56 000 000 kronor för både statliga och övriga myndigheter. De nya reglerna gäller således endast för byggentreprenader vars totala värde understiger 56 000 000 kronor. [...]

2022-02-16T14:56:09+00:002022/02/16|
Till toppen